Escoleta d'estiu

Cartell informació i inscripció escoleta d'estiu


 • Període d'inscripció: del 22 de maig al 07 de juny, a les Escoles Velles, de 07.30 h a les 14.00 h.

Son Servera: nins i nines nascuts entre 2011 i 2015.

Cala Millor: nins i nines nascuts entre 2007 (o que facin primària) i 2015.

Preu: 140€ - 98 € per quinzena.

Servei complementari de 06:45 a 09:00 i de 14:00 a 15:15 h. Es realitzarà amb un mínim de nins. Preu: 10 €

 • 1r. Torn: de l'01 al 31 de juliol, de 09.00 h a 14.00 h.
 • 2n. Torn: de l'01 al 30 d'agost, de 09.00 h a 14.00 h.
 • Informació important

Recordau que les places són limitades. En cas d'excés de matrícula s'aplicaran els criteris de selecció següents:

   • 1. Estar empadronat al municipi de Son Servera.
   • 2. Ordre d'inscripció.

La matrícula no es considera formalitzada si no s'ha realitzat l'ingrés bancari.

D'acord amb les ordenances municipals, una vegada iniciada l'activitat no es podran fer devolucions de les quotes.

Per motiu d'organització es podran fer variaciones en l'estructura de l'escoleta.

Si us podeus acollir a les bonifiaciones, pregam que ho comuniqueu e el moment de realitzar la matrícula:

   • 10 % si es matriculen dos germans (126 € cadascun; o 88,20 € quinzena cadascun).
   • 30 % si es matriculen tres germans (98 € cadascun; o 68,60 € quinzena cadascun).

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es