Miguel Ángel Espases Collante

Miguel Ángel Espases Collante

Independents

Regidor de Vies i Obres, Patrimoni i Medi Ambient


 • Coordinació amb la Brigada Municipal d'Obres.
 • Manteniment d'edificis.
 • Vials públics. Manteniment de places i carrers públics. Enllumenat públic.
 • Neteja d'edificis municipals.
 • Xarxa d'abastiment de la xarxa d'aigua potable.
 • Xarxa de clavegueram.
 • Patrimoni municipal i patrimoni històric, artístic i jaciments.
 • Inventari municipal de camins i catàleg de béns històrics.
 • Gestió de residus i neteja viària. Serveis de neteja, recollida de residus i parcs verds.
 • Jardins públics: manteniment de l'enjardinament urbà i torrents.
 • Coordinació del personal de jardineria municipal.
 • Qualitat de les aigües. Depuradora. Aigües de bany. Relacions amb l'IBASAN. Aigües de consum humà.
 • Educació, informació ambiental i mesures i campanyes de conscienciació ciutadana.
 • Energies renovables i optimització energètica.
 • Relacions amb l'IBANAT.
 • Animals de companyia.
 • Protecció i recuperació del medi natural.
 • Agenda Local 21.
 • Manteniment de camins rurals. Coordinació amb altres institucions de la matèria.
 • Accions contra incendis forestals.

 • Contacte:

mail: miquel.espases@sonservera.es

Telèfon: 971 567 002 - Ext. 1002

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es