Antoni Servera Servera

Antoni Servera Servera

Independents

Regidor de Recursos Humans, Policia i Relacions Institucionals


 • Estudi i gestió dels assumptes relatius al personal municipal.
 • Organització i funcionament de la Policia Local.
 • Coordinació amb altres cossos i forces de seguretat de l'Estat.
 • Parc mòbil de la Policia Local.
 • Ordenació del trànsit rodat, ordre públic i la resta de competències atribuïdes a l'Ajuntament per la legislació sectorial en matèria de protecció civil.
 • Zones d'estacionament regulat.
 • Publicitat dinàmica i estàtica (autoritzacions i infraccions).
 • Tramitació, inspecció i control de l'ocupació de la via pública.
 • Inspecció i control de les ordenances municipals.
 • Relacions amb el Govern de les Illes Balears, amb l'Administració de l'Estat, amb el Consell de Mallorca, amb corporacions locals i altres institucions.

 • Contacte:

mail: antoni.servera@sonservera.es

Telèfon: 971 567 002 Ext. 1002

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es