27. Taxa pel servei d'immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres pesats o voluminosos, mal estacionats o abandonats en la via pública o en altres llocs del terme municipal

Son Servera

Se produjo un error al procesar su petición.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es