Comunicació o declaració responsable d'activitats artístiques al carrer


Obrim el termini per a sol·licitar un lloc per dur a terme activitats artístiques al carrer.

Fins el 20 de febrer es pot sol·licitar lloc per a optar a una de les 14 places disponibles i dividides en:

  • 5 places per artistes relacionats amb caricatures, retrats i similars. 
  • 4 llocs per a activitat musical (tant músic individual com bandes).
  • 5 places per mimos, estàtues i similars.

Per a practicar activitats artístiques al carrer en aquest terme municipal, els interessats haureu de sol·licitar-ho via telemàtica emplenant la sol·licitud que trobareu seguint aquest enllaç o bé des de l'OAC indicant que voleu demanar aquesta autorització.

Cada una de les places té uns requeriments diferents que podreu consultar de manera específica a l'Ordenança municipal reguladora de les activitats artístiques al carrer que trobareu aquí.

Les autoritzacions i ubicacions per a les activitats artístiques al carrer tindran una vigència d'un any.

L'activitat es podrà dur a terme del 31 de març al 31 d'octubre de les 14 h a les 22 h.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies