Moscard tigre

Moscard tigre


L'Ajuntament de Son Servera ha encomanat el mostreig de la presència de moscard tigre (Aedes albopictus) al municipi de Son Servera. Per tal de realitzar aquest mostreig s'instal·laran 10 ovitrampes a indrets estratègics del municipi, sempre en nuclis urbans, que es revisaran cada 15 dies. Les ovitrampres són recipients que simulen els llocs de cria del moscard tigre.

Aquesta espècie de moscard es va detectar per primera vegada a Mallorca l'any 2012 i en pocs anys s'ha estès per gran part de l'Illa. Es tracta d'un moscard que necesita alimentar-se de sang per a tancar el seu cicle vital, motiu pel qual causa moltes molèsties i reaccions al·lèrgiques i pot actuar com a vector de diverses malalties.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies