Campanya de matances 2018 - 2019

campanya matances 2018-2019

Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí pel consum domèstic privat: matances 2018-2019


 

L'Ajuntament de Son Servera col·labora amb l'organització de la campanya promoguda per la Conselleria de Salut Pública i Participació per prevenir la triquinosi, fent el corresponent control sanitari en els porcs que es sacrifiquen a les matances.

Aquest any, amb l'aplicació d'un Reglament de la Unió Europea, s'ha canviat el mètode d'anàlisi i ja no hi ha cap centre veterinari col·laborador al municipi de Son Servera. El veterinari col·legiat de referència d'aquesta campanya serà Andreu Oliver Rullan col. 971. L'Ajuntament posa a disposició de qui ho desitgi, bosses d'anàlisi i etiquetes, així com un formulari de presa de mostra.

Organització
Els interessats han de seguir les següents indicacions: 

  • Posar-se en contacte amb el manescal, Andreu Josep Oliver, Tel. 653957370 / 971630710 o adreuvet@gmail.com per acordar la data i lloc de recollida de mostra.
  • Passar per l'Ajuntament a cercar una bossa, etiqueta i full per la recollida de mostra. La mostra sempre ha d'anar acompanyada com a mínim del Nom i Telèfon del responsable.
  • El pagament del servei es realitzarà al mateix veterinari i el preu de l'anàlisi és d'aproximadament 30€ la mostra, depenent de les condicions.
  • Es rebran els resultats uns dies després de l'entrega, per la qual cosa es recomana no consumir carn crua fins haver comprovat els resultats.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies