37. Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització

Aprovació en sessió de ple ordinari de dia 21 de gener de 2016.

Publicació BOIB 36 de 19 de març de 2016.

Article 1. Objecte i règim jurídic

Aquesta ordenança té per objecte l'aplicació i desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Tot plegat per mitjà de l'establiment d'unes normes que regulin la transparència de l'activitat de l'entitat local, així com de l'exercici del dret de reutilització i accés a la informació pública, tot establint els mitjans necessaris, preferentment electrònics

[...]

Data de creació: 14 de marzo de 2016
Data de publicació: 19 de marzo de 2016

Fecha inicio : 13 de abril de 2016

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies