Exp.17_2015 Acta mesa de contractació correcció de deficiències

Contractació de les obres relatives al Projecte de pavimentació del carrer Son Jordi de Cala Millor.

Data de creació: 01 de septiembre de 2015

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Més informació:

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies