39. Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells

D'acord amb l'edicte publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 131, de data 25 de juliol de 2020, en relació a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària de 16 de juliol de 2020, mitjançant el qual es va aprovar inicialment la derogació de l'Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera.

Fecha inicio : 27 de mayo de 2016
Fecha fin : 02 de octubre de 2020

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies