40. Reglament regulador del règimen d'ús dels horts ecològics urbans del municipi de Son Servera

Aprovació en sessió de ple ordinari de dia 17 de novembre de 2016.

Publicació BOIB 24 de 25 de febrer de 2017.

Exposició de motius

Els horts urbans són una iniciativa més de l'Ajuntament de Son Servera que tenen per objectiu fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.

L'hort ecològic i d'oci es basa en el respecte profund a la natura i als seus diferents ecosistemes, tot procurant un cultiu racional amb mitjans naturals que conservi les característiques del sòl i l'enriqueixin any rere any. Així que per aconseguir-ho, s'utilitzen tècniques d'agricultura ecològica, ja que una de les preocupacions dels ens públics és la protecció del medi ambient, la qualitat de vida dels seus habitants i la millora de la sanitat alimentària, que redunda indubtablement en benefici de la salut i de les pràctiques mediambientals relacionades amb la producció agrícola.

La finalitat d'establir horts urbans a Son Servera és que un sector de la població, especialment gent gran, persones en risc d'exclusió social, joves i la població en general adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d'oci, alhora que es potencien valors saludables i ambientals, i se'ls ofereix ocupació i distracció.

Aquest Ajuntament, mitjançant aquest Reglament, pretén establir el drets i les obligacions de les persones beneficiàries, i la regulació, l'ús i el funcionament dels horts urbans i ecològics. I, específicament, el règim aplicable a la utilització d'aquests espais hortícoles, el procediment a seguir per a l'adjudicació dels horts urbans ecològics i els criteris generals de selecció aplicable a la demanda existent.

Data de creació: 20 de febrero de 2017
Data de publicació: 25 de febrero de 2017

Fecha inicio : 20 de marzo de 2017

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies