41. Reglament regulador de l'ús de l'estació del tren de Son Servera

Aprovació en sessió de ple ordinària de dia 06 d'abril de 2019.

Publicació BOIB núm.110 de 10 d'agost de 2019.

Exposició de Motius

El terme municipal de Son Servera disposa d'un conjunt d'edificacions que originàriament i durant molts d'anys varen allotjar l'estació de tren de Son Servera. Conscients del valor patrimonial d'aquestes edificacions i del seu entorn, així com de les possibilitats d'ús i aprofitament, l'Ajuntament de Son Servera ha considerat oportú definir un marc per regular l'ús d'aquests edificis.

Aquest marc es basa en l'aprofitament social dels recursos públics en harmonia amb la preservació del patrimoni i del seu entorn natural.

Aquest marc regulador s'empara en el Conveni de col·laboració signat entre els Serveis Ferroviaris de Mallorca i aquesta corporació per a la dinamització i funcionament dels edificis i instal·lacions de l'estació de tren de Son Servera, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera en data 21 de gener de 2016 i per una vigència de 12 anys, en virtut del qual els Serveis Ferroviaris de Mallorca van cedir l'ús dels edificis i instal·lacions de l'estació del tren a l'Ajuntament de Son Servera.

L'objectiu d'aquest reglament és, bàsicament, regular l'ús de les instal·lacions per tal que aquestes puguin ser utilitzades per a la realització d'activitats socials, recreatives, educatives o esportives, sempre que aquestes siguin respectuoses amb l'entorn i el medi ambient. Així mateix, es pretén determinar el règim de reserves, l'horari, les obligacions de les persones usuàries, la tipificació de les infraccions i el règim
sancionador.

Data de creació: 01 de agosto de 2019
Data de publicació: 10 de agosto de 2019

Fecha inicio : 10 de agosto de 2019

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies