42. Reglament i normes de règim intern del Centre d'Estades Diürnes

Aprovació inicial en sessió de ple ordinària de dia 21 de juliol de 2022.

Publicació BOIB núm.127 de 29 de setembre de 2022.

Article 1.- Del servei

a) El servei de Centre d'Estades Diürnes és un servei públic de l'Ajuntament de Son Servera.

b) L'objecte del servei és donar atenció a les persones usuàries, potenciar les seves capacitats i promoure el seu benestar, així com donar suport i proporcionar descans als familiars cuidadors en l'exercici de les seves funcions.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies