42. Reglament i normes de règim intern del Centre d'Estades Diürnes

Aprovació en sessió de ple ordinària de dia 16 de juliol de 2020.

Publicació BOIB núm.166 de 26 de setembre de 2020.

Article 1.- Del servei

a) El servei de Centre d'Estades Diürnes és un servei públic de l'Ajuntament de Son Servera.

b) L'objecte del servei és donar atenció a les persones usuàries, potenciar les seves capacitats i promoure el seu benestar, així com donar suport i proporcionar descans als familiars cuidadors en l'exercici de les seves funcions.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies