24. Reglament de l'arxiu municipal de Son Servera

Publicació BOIB 97 de 28 de juny de 2011

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Arxiu municipal és, del conjunt de serveis municipals, l'òrgan especialitzat d'organitzar la gestió i el tractament de la documentació, en la seva custòdia i en la seva divulgació. Per les seves competències, doncs, les funcions de l'arxiu municipal abracen tant l'àmbit de la gestió administrativa com el de l'actuació cultural.

L'ajuntament està obligat legalment a tenir la seva documentació organitzada i, al mateix temps, ha de donar resposta a les necessitats que plantegen una gestió administrativa transparent i eficaç, el dret d'accés a la informació per part dels ciutadans i la protecció, recuperació i difusió del patrimoni documental del municipi.

Per contribuir a dit objectiu, aquest Reglament s'estructura en cinc grans capítols i la seva finalitat és definir i regular, d'una banda, les competències de l'Arxiu Municipal integrant els diferents àmbits d'actuació del servei. Pel que fa a les funcions vinculades a la gestió dels documents administratius, es reglamenten aspectes concrets sobre el seu àmbit d'aplicació, el sistema de gestió de documents, la transferència, avaluació i tria de la documentació, com també les condicions necessàries per assegurar-ne la conservació. Sobre l'accés a la documentació, es regula la consulta i préstec d'ordre intern i extern en relació amb les restriccions legals existents, les condicions que han de regir en la reproducció de la documentació i l'ús públic d'aquestes reproduccions. I, finalment, s'estableixen les bases i l'àmbit d'actuació de l'Arxiu Municipal en relació amb la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi

Fecha inicio : 29 de junio de 2011

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies