28. Reglament i normes d'ús de les instal·lacions esportives del terme municipal de Son Servera

Publicació BOIB 69 de 16 de maig de 2013

Preàmbul

Al llarg dels darrers anys s'ha produït un increment tant de la demanda de serveis com la d'infraestructures esportives, degut a un creixement de la població del nostre municipi i a la quantitat de clubs esportius emergents. Per aquest motiu i davant la demanda que hi ha per part de les entitats i clubs esportius, pensam que el reglament d'ús actual no s'ajusta a la nova realitat, i per això, hem dissenyat un nou reglament d'ús més estructurat i pensam que molt més adaptat a les noves realitats.

Fecha inicio : 16 de mayo de 2013

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies