31. Reglament de honor i distincions

Aprovació inicial en sessió de ple ordinària de día 21 de novembre de 2013. Publicació BOIB 7 de 16 de gener de 2014.


Exposició de motius

L'Ajuntament de Son Servera estima necessari disposar d'un regulació oportuna que permeti reconèixer i premiar els serveis extraordinaris pel municipi realitzats per persones físiques o jurídiques, de tal manera que es pugui reconèixer dits mèrits de forma pública, destacant aquelles conductes que siguin mereixedors de dit reconeixement públic.

Els títols i distincions que concedeix l'ajuntament tenen un caràcter honorífic, sense que atorguin cap dret econòmic ni administratiu.

Fecha inicio : 16 de enero de 2014

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies