32. Reglament municipal del servei de sanejament d'aigües residuals

Aprovació definitiva en sessió de ple ordinària de dia 18 de setembre de 2014. Publicació BOIB 131 de 27 de setembre de 2014.


Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest reglament és la regulació del servei de sanejament d'aigües residuals en el terme municipal de Son Servera així com regular les relacions entre l'Ajuntament i els seus abonats o usuaris, independentment de la forma de prestació del servei.

Fecha inicio : 15 de octubre de 2014

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies