Ordenances municipals

Ordenances municipals

A continuació es troba la relació d'ordenances municipals i reglament que es troben vigents al municipi de Son Servera.

El text complet de les ordenances es troba disponible en fitxers format pdf. Per a la seva visualització és necessari tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader.

Nom Document
24. Reglament de l'arxiu municipal de Son Servera   Descargar archivo  
23. Reglament del Centre d'Informació Juvenil de l'Ajuntament de Son Servera   Descargar archivo  
22. Reglament per a la prestació del servei de transport turístic de passatgers per carretera, mijantçant l'explotació d'un tren turístic   Descargar archivo  
21. Reglament del servei de biblioteques municipal de Son Servera   Descargar archivo  
20. Reglament regulador de l'administració electrònica de l'ajuntament de Son Servera   Descargar archivo  
19. Reglament del comitè de seguretat i salut   Descargar archivo  
18. Ordenança municipal de publicitat dinámica   Descargar archivo  
17. Ordenança reguladora dels horaris d'establiments públics i activitats recreatives   Descargar archivo  
16. Ordenança municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions   Descargar archivo  
15. Reglament per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers amb autobús   Descargar archivo  
13. Ordenança municipal reguladora per a la correcció de la contaminació acústica i ambiental en l'activitat de la construcció   Descargar archivo  
12. Ordenança municipal reguladora de la gestió del mercat setmanal de Cala Millor   Descargar archivo  
11. Ordenança municipal reguladora de la gestió del mercat setmanal de Son Servera   Descargar archivo  
10. Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial   Descargar archivo  
09. Ordenança municipal reguladora de l'estacionament en superfície amb limitació horària   Descargar archivo  
08. Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals   Descargar archivo  
07. Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals   Descargar archivo  
06. Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició   Descargar archivo  
05. Ordenança municipal reguladora d'ús i aprofitament de platges   Descargar archivo  
04. Reglament del servei de subministrament d'aigua de Son Servera   Descargar archivo  

Pàgina 2 de 3,  43 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies