Animals recollits

Llistat d'animals recollits al municipi de Son Servera

En aquest enllaç podrá consultar els animals que han estat recolilts al municipi de Son Servera. Si és el propietari d'algun d'ells, posi's en contacte amb el departament de Medi Ambient de l'ajuntament de Son Servera.

Telèfon: 971 567 002 Ext.1040
Correu electrònic: mediambient@sonservera.es

D'acord amb la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà:

  • El termini per a recuperar un animal vagabund serà de quinze dies contats a partir de la seva recollida.
  • Els propietaris d'un animal abandonat haurà de ser avisat per l'Ajuntament i tindrà un termini de 8 dies per recollir-lo.
  • Els propietaris d'animals vagabunds i abandonats hauran d'abonar les despeses originades pel seu manteniment, d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.
  • Una vegada passats els terminis legals per a la seva recuperació, els animals podran ser cedits a tercers o bé sacrificats.

Podeu sol·licitar l'adopció d'algun dels següents animals mitjançant registre d'entrada a l'Ajuntament de Son Servera o per telèfon al 871 719 772. Cal tenir en compte que en la llista que veureu més a baix es publiquen tots els animals que entren a la canera municipal i pot ser que qualcun encara pugui ser recuperat pel seu propietari.

També podeu fer-vos voluntaris de la canera municipal emplenant la sol·licitud que adjuntam i enviant-la per correu electrònic a cepadllevant@cepad.es o oferir-vos com a casa d'acollida fins que algun animal trobi una família definitiva.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies