Iniciades les obres del projecte de reurbanització del carrer Binicanella de Cala Millor

Iniciades les obres del projecte de reurbanització del carrer Binicanella de Cala Millor

L'Ajuntament de Son Servera ha iniciat el projecte de reurbanització del carrer Binicanella de Cala Millor. Un projecte que dotarà de serveis corresponents a la xarxa d'aigües pluvials, nova dotació d'enllumenat públic mitjançant tecnologia led, la demolició i retirada del paviment existent i la col·locació d'una nova pavimentació i una nova voravia.

L'objectiu doncs és la reordenació de les seccions viàries amb la finalitat de millorar el drenatge de la zona, arreglar paviments deteriorats i aconseguir disposar d'uns carrers que donin el servei als usuaris en condicions de seguretat.

Aquest projecte té un pressupost total de 458.577,76 € que seran totalment finançats per l'Ajuntament.

Es preveu que les obres puguin estar acabades en aproximadament 3 mesos.


Data de publicació: 15/12/2021

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies