Son Servera subvencionarà la compra de bicicletes elèctriques

Son Servera subvencionarà la compra de bicicletes elèctriques
Els ajuts poden arribar fins als 640 euros.

L'Ajuntament de Son Servera, des de l'Àrea de Medi Ambient, posa en marxa una línia d'ajudes econòmiques per fomentar l'ús de la bicicleta al municipi i d'aquesta manera ajudar a fomentar una mobilitat sostenible.

L'import de les ajudes serà del 40 % per a l'adquisició de bicicleta de pedal assistit, fins a un màxim de 640 euros, i d' un 40 % per a l'adquisició d'un kit de motorització fins a un màxim de 240 euros.

El termini per sol·licitar els ajuts és de 15 dies hàbils des del dia de la publicació de la resolució de la subvenció en el BOIB. El repartiment es farà per estricte ordre d'entrada fins a l'esgotament del crèdit. En total, l'Ajuntament destinarà 12.000 euros a aquesta línia d'ajuts.

Les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament.

Aquesta acció, juntament amb altres mesures com el canvi d'enllumenat a LED o la instal·lació de plaques fotovoltàiques en edificis públics, són exemples de l'impuls que vol donar Son Servera a l'ús d'alternatives al cotxe i fer un pas més cap a una manera més eficient i sostenible de moure's pel municipi, reduir les emissions d'elements contaminants i millorar l'eficiència energètica que genera el trànsit rodat, amb la consegüent millora de la qualitat de l'aire i la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.


Data de publicació: 14/10/2022

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies